Voorjaarscompetitie 2018 Algemeen

Opgave

Het opgaveformulier voor de voorjaarscompetitie 2018 voor senioren is hier verkrijgbaar. Wilt u deze invullen en voor 15 november 2017 inleveren bij Jos Nijland?

Zoals elk jaar hanteert de Technische Commissie bij de samenstelling van de teams de volgende richtlijnen:
- De TC stelt de teams samen en zal proberen rekening te houden met alle wensen, met de nadruk op proberen, want het zal misschien niet in alle gevallen lukken
- De opgave is individueel, maar je kunt wel je voorkeur aangeven
- Je bent alle speeldagen beschikbaar, tenzij anders opgegeven.
De vastgestelde competitiedata voor de regio voor 2018 vinden jullie separaat op onze website. Ook staan de officiële inhaaldata vermeld en de mogelijkheid om de wedstrijden op een andere dag te spelen dan de eigen speeldag (Let wel: deze moeten gespeeld zijn vóór de eigenlijke inhaaldatum).
Maak hierover vroegtijdig afspraken binnen jullie team.

Speeldata

De speeldata voor de voorjaarscompetitie 2018 zijn ook bekend, het schema is hier te downloaden