Reglementen

De Boekelose Tennisclub is een officiële vereniging en staat als zodanig ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (inschrijfnummer: 40073069). Daar zijn ook de Statuten gedeponeerd. Deze zijn ook in te zien via de volgende pagina.

Statuten

 

Het huishoudelijk reglement van de Boekelose Tennisclub is een verzameling regels en richtlijnen, die een aanvulling zijn op de bovenstaande statuten.

Huishoudelijk reglement

 

Bij het gebruik maken van de banen horen regels. Deze regels zijn geformuleerd in een zogenaamd baanreglement, jaarlijks opgesteld door het bestuur.

Baan reglement